maandag 1 juni 2015

Autisme: Het Brusje heeft ook een indicatie.
Het einde van een tijdperk of juist de start van een nieuwe? Vandaag is de eerste dag dat R. start op de peuterspeelzaal! Eigenlijk is dit wegbezuinigd in de gemeente Coevorden en rekende ik er niet meer op dat wij er gebruik van zouden kunnen maken. Dat vond ik heel erg jammer, juist met een broer als L. is het voor R. zo belangrijk dat hij zich ook onder leeftijdsgenoten met een "normale" ontwikkeling bevind.

De peuterspeelzaal zal in Coevorden alleen blijven bestaan voor kinderen met een VVE-indicatie,
VVE staat voor Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie. Een voorschool is een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf, waar voorschoolse educatie wordt aangeboden met een VVE-programma. Een vroegschool bestaat uit de groepen 1 en 2 van een basisschool met VVE. Het gaat om onderwijs voor peuters en kleuters met een taalachterstand. Voorschoolse en vroegschoolse educatie is bedoeld om kinderen op een speelse manier hun taalachterstand te laten inhalen, voordat ze aan groep 3 beginnen. Meestal beoordeelt het consultatiebureau of het wenselijk is dat een kind gebruik gaat maken van VVE.

VVE richt zich niet alleen op taalontwikkeling. De programma’s richten zich op meerdere ontwikkelingsgebieden tegelijk. Kinderen zijn bezig met tekenen, zingen, doen spelletjes, spelen buiten, luisteren naar verhalen en praten hierover met elkaar.

De volgende ontwikkelingsgebieden krijgen aandacht in de VVE:

  • Taalontwikkeling: hierbij gaat het bijvoorbeeld om het vergroten van de woordenschat.
  • Beginnende rekenvaardigheid: het leren tellen, leren meten en de oriëntatie in ruimte en tijd.
  • Motorische ontwikkeling: er is aandacht voor het ontwikkelen van grove en fijne motoriek.
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling: het stimuleren van zelfstandigheid, zelfvertrouwen en het samen spelen en werken.
R. ontwikkelt zich volgens het boekje en heeft geen taalachterstand, toch ben ik zelf naar het consultatiebureau gegaan om te kijken of hij toch voor een VVE-indicatie in aanmerking kan komen, want een broer als L. heeft invloed op de ontwikkeling op sociaal-emotioneel gebied. Dat, in combinatie met mijn depressie, zorgde ervoor dat hij wel een indicatie kreeg. 

Fijn! Want dan kan hij dus toch naar de peuterspeelzaal en gaat het zoals ik het bedacht had. 
Slikken. Omdat mijn depressie en L.'s handicaps zo'n invloed hebben op zijn ontwikkeling dat hij hierin belemmerd wordt en een indicatie krijgt. 


Vanmorgen was de start en hebben we met z'n allen R. weggebracht. Hij huppelde al voor ons aan, hij wist de weg al helemaal zelfstandig te vinden vanaf de parkeerplaats
.
En het afscheid? Dat ging heel vlot, bij binnenkomst stortte R. zich meteen op het speelgoed, kwam nog vlug (uit zichzelf!) een kus brengen en begon al met zwaaien. Daahaag mama! Of ik wel even wilde vertrekken. 

Slik, ik moest wel even een traantje wegpinken. De start van een nieuw tijdperk.

Nu zit ik dus in een leeg huis. Bizar! 

Geen opmerkingen: