Waarom #SR15 geweldig is voor ons allemaal en een boycot nergens op slaat #tegengeluid

Heerlijk vind ik het, aftellen naar de kerstdagen. 3FM Serious Request hoort daar inmiddels ook echt bij, ik heb de hele dag de televisie aan staan als ik thuis ben. Fijne muziek, enthousiaste en inspirerende mensen, indringende reportages; mooie televisie om naar te kijken.

Ik vind het zó fantastisch wat die mannen en vrouwen toch elk jaar voor elkaar weten te krijgen! 
Het verbindt, brengt een gevoel van saamhorigheid, met elkaar zorgen we ervoor een boel geld in te zamelen voor een ontzettend goed doel. 3FM kiest samen met het Rode Kruis voor de stille rampen, de onderbelichte goede doelen zoals hulp aan (ex)kindsoldaten, kindersterfte terugdringen, slachtoffers van seksueel geweld in conflictgebieden; kortom de basale basisbehoeften van de mens.

Het inspireert, niet alleen de mensen in Nederland, maar ook in het buitenland worden vergelijkbare acties gehouden met een glazen huis.

Fantastisch toch, in 2014 waren er maar liefst 8 glazen huizen wereldwijd waar men geld inzamelde voor verschillende goede doelen.

Wat de kracht is van Serious Request is dat het een heel grote doelgroep aanspreekt, van jong tot oud; er zijn heel veel mensen die zelf acties opzetten om geld in te zamelen voor Serious Request. Dat maakt me echt blij, die verbondenheid en betrokkenheid van een heel grote groep mensen.

Toch lees ik nu op Facebook en verschillende andere pagina's alweer de roep om een boycot van Serious Request; zo vraagt men zich af waarom er niet voor een Nederlands doel gekozen wordt, er zijn zoveel Nederlanders die het slecht hebben tenslotte. Ik snap dat niet helemaal, die vergelijking. Het één sluit het ander toch niet uit? 

Alle Nederlanders hebben het relatief goed, we leven in een welvarend land en iedereen kan in zijn basisbehoeften voorzien, namelijk voedsel, woonruimte, kleding.
Ook de 3 psychologische basisbehoeften, namelijk competentie (jezelf kunnen ontwikkelen, dus naar school kunnen), (sociale en relationele) verbondenheid en autonomie (je eigen keuzes mogen maken en verantwoordelijk voor zijn) kan eenieder in voorzien of hulp bij krijgen in Nederland.

Het staat mensen vrij hun geld te besteden zoals zij dat willen lijkt me? Alles wat met Serious Request wordt opgehaald is van bedrijven en particulieren, er is geen overheidsgeld mee gemoeid. Je hebt dus geen recht van spreken over het geld dat mensen aan dit doel geven.

Als je zo begaan bent met de armoede in Nederland, wat doe je er zelf dan aan? Alleen roepen online dat je het belachelijk vindt? Of doe je ook daadwerkelijk iets om te helpen?
  • Helpen is heel simpel eigenlijk, je kunt kleren en spullen doneren die je niet meer gebruikt op je regionale weggeefhoek. 
  • Je kunt een paar uurtjes van je tijd doneren door te gaan collecteren voor een goed doel. 
  • Wordt vrijwilliger op de peuterspeelzaal, een stichting als Homestart of in het verzorgingshuis. 
  • Laat je sponsoren voor een doel wat jou na aan het hart staat en loop een hardloopwedstrijd. 
  • Mogelijkheden genoeg om zelf het verschil te maken voor een ander.
Er zijn veel goede doelen die in actie komen voor de voedselbank en allerarmsten in Nederland, vooral in de dagen voor kerst. Ze krijgen alleen niet de massale media-aandacht zoals Serious Request dat krijgt. Voorbeelden: 
Kijk eens om je heen. Geniet van de rijkdom die je hebt. Rijkdom zit niet alleen in geld, maar vooral in vriendschap, familie, plezier maken en een positieve instelling.


Reacties