Internationale vrouwendag


Internationale vrouwendag is het vandaag, 8 maart. Is het belangrijk om bij stil te staan of is het inmiddels wel wat achterhaald en overdreven?

Het ontstaan hangt nauw samen met de opkomst van de socialistische arbeidersbeweging in de 19e eeuw. Deze beweging eiste onder andere algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen. De volgende gebeurtenissen stonden aan het begin van Internationale Vrouwendag.
  1. 1907: De Eerste Internationale Socialistische Vrouwenconferentie vond plaats in Stuttgart. De Duitse socialiste Clara Zetkin schreef in het vrouwenblad Die Gleichheit dat socialisme onmogelijk zou zijn zonder vrouwen. Om meer invloed uit te kunnen oefenen, richtte Zetkin een internationale organisatie voor vrouwen op naast de al bestaande ‘Socialistische Internationale’.
  2. 1908: In New York demonstreerden op 8 maart 1908 duizenden vrouwen, vooral textielarbeidsters, voor meer loon, kortere werktijden, betere arbeidsomstandigheden en afschaffing van de kinderarbeid. Kortom, de vrouwen eisten ‘brood en rozen’: het ging hen niet alleen om overleven, maar ook om de kwaliteit van het leven.
  3. 1910: De Socialistische Internationale vond plaats in Kopenhagen. Meer dan 100 gedelegeerden uit 16 landen waren aanwezig. Het algemeen kiesrecht, maar ook het dreigend oorlogsgevaar, sociale zekerheid van vrouwen en kinderen, en de hoge kosten van levensonderhoud stonden op de agenda. Zetkin stelde een nieuw strijdmiddel voor: de Internationale Vrouwendag voor het algemeen vrouwenkiesrecht. De datum waarop deze dag moest plaatsvinden zou jaarlijks vastgesteld worden.
In Nederland vond in 1912 voor het eerst de Vrouwendag plaats, in 1978 werd het officieel door de Verenigde Naties erkend.

In Nederland viert een grote verscheidenheid aan vrouwengroepen en vrouwenorganisaties 8 maart op veel verschillende manieren. Het doel is aandacht te vragen voor thema's zoals economische zelfstandigheid, empowerment, seksueel geweld, zorg en arbeid, discriminatie en racisme.

Voor een overzicht wat er te doen is, kijk hier.

Je zou denken dat anno 2017 alle problemen en obstakels wel verholpen zouden zijn en dat er gelijkheid is, maar dat is nog steeds niet gelukt. 
Bijvoorbeeld: Vrouwen krijgen 16% minder betaald voor hetzelfde werk. Qua pensioenopbouw blijven we 38% achter. Er zijn meer hoogopgeleide vrouwen die afstuderen aan Europese universiteiten dan mannen, toch zijn 95% van de CEO's van grote bedrijven mannen. Nederland staat bijna onderaan op de lijst qua vrouwelijke hoogleraren. (Seksueel) Geweld krijgt 1 op de 3 vrouwen mee te maken in Europa. 

Het is niet alleen dat de situatie niet verbeterd, het verslechtert ook weer nu. In Rusland is onlangs besloten dat bepaalde vormen van huiselijk geweld NIET meer strafbaar is. Wat dacht je van Trump, de president van Amerika die vrouwen ondergeschikt vindt aan mannen; "grab 'em by the pussy", je opdringen aan vrouwen kom je mee weg als je maar geld en macht genoeg hebt. Vrouwelijk personeel van Trump dient zich ook vrouwelijk te kleden, #dresslikeawoman. 
Slechts enkele voorbeelden van de achteruitgang van gelijke kansen voor iedereen, dit zijn westerse landen waarvan je zou verwachten dat na ruim 100 jaar strijden het nu toch wel eens voor elkaar zou zijn. 

Het is dus geen linkse hobby, het opkomen voor vrouwenrechten en emancipatie, maar bittere noodzaak. Laten we solidair zijn met elkaar in plaats van te strijden tegen elkaar, lieve vrouwen. 
Samen maken we de wereld een mooiere en betere plek, met gelijke kansen voor iedereen. Geen discriminatie van vrouwen, mannen, van de LGBTIQ-gemeenschap, gehandicapten of van etnische en religieuze minderheden. Een inclusieve samenleving met voor eenieder een plek om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

Reacties