Bijzondere Koningsspelen in Coevorden; KDC & Willibrordusschool

Op de website van het regionale weekblad Coevorden Huis aan Huis stond het volgende bericht:

Coevorden - Ter gelegenheid van de koningsspelen gingen leerlingen van de school spelletjes doen met mensen van een beperking van Expertisecentrum Coevorden en enkele woonvoorzieningen, evenals bewoners van het Drostenhuis.
Dat was een unieke samenwerking tussen alle deelnemers. Op het schoolplein werden allerlei spelen gehouden, waarmee de kinderen zich opperbest vermaakten.

Er was een uitwisseling tussen het Expertisecentrum (kinderdagcentrum Pontes plus dagbesteding volwassenen), het Drostenhuis (woonvoorziening voor mensen met Alzheimer of dementie) en enkele klassen van de Willibrordusschool. Is dat nou nieuwswaardig vraag je je misschien af?

Absoluut! Het initiatief kwam vanuit de Willibrordusschool, er is een schoolklas van ca. 20 leerlingen 's ochtends naar Pontes gekomen en ze hebben daar spelletjes gedaan met de kinderen met beperking van het KDC. Naar ik begrepen heb was het een succes en zeker de moeite waard om vaker te doen.

Zulke initiatieven zijn een stapje dichter naar een inclusieve samenleving, een samenleving waarin iedereen welkom is en op zijn eigen manier bij kan en mag dragen. Waar jezelf zijn goed genoeg is en je je niet hoeft aan te passen en in allerlei onmogelijke bochten moet wringen om er maar in te passen.

Een maatschappij waarin KDC's en speciaal onderwijs niet meer bestaan en elk kind het onderwijs krijgt wat hij aan kan, allemaal binnen één school. Waarin er geen onderwijsontheffingen meer bestaan, waarin er naast leerplicht ook een leerrecht is.

Waarbij er bij de Koningsspelen de groep van het KDC niet vergeten wordt, waarbij de sportclubs die clinics verzorgen aan basisschoolleerlingen dat OOK op het KDC komen doen.

Het is zo ontzettend jammer dat deze groep kinderen buiten de boot valt bij zoveel dingen. Sport bijvoorbeeld; ik vind dat heel belangrijk voor mijn kinderen, voor alle kinderen. Een gezonde leefstijl hoort ook zéker sport en beweging bij. Mijn kinderen hebben het geluk dat wij de tijd, het geld en het vervoer hebben om dit kunnen te aanbieden aan ze.

Voor sporten voor gehandicapte kinderen wonen wij erg ongunstig hier in Zuid-Oost Drenthe. Voor G-voetbal moet je al uitwijken naar Hoogeveen, dat is ruim 30 kilometer verderop. Voor G-judo moeten we naar Schoonebeek; dat is 15 kilometer verderop. Wij hebben de beschikking over een auto, dus de afstand is een minder groot probleem. Er zijn daarentegen veel ouders die niet die mogelijkheden hebben. Die alleen een fiets hebben. En een bijstandsuitkering; dus de keuze tussen sporten of eten/kleding/andere lasten moeten maken.

Hoe kan het toch dat er in Coevorden, waar er ontzettend veel sportclubs zijn, er geen aanbod is voor kinderen met een beperking? Beweging is zo belangrijk, de sociale contacten zijn belangrijk, het normaliseren van mensen met een beperking is belangrijk. Ook zij zijn onderdeel van onze maatschappij en verdienen ook alle kansen en mogelijkheden om zich te ontwikkelen.

 Voor nu is het meedoen aan de Koningsspelen, dit jaar voor het eerst dat ze mee mogen doen trouwens, een eerste stap. De samenwerking tussen de Willibrordusschool en het KDC een hele grote tweede stap. Volgend jaar de derde stap; sportclinics op het KDC?

Of gaan we meteen voor het einddoel: zorgen dat IEDER kind in Coevorden kan sporten, ongeacht niveau/leeftijd/lichamelijke beperking/verstandelijke beperking?

💗

Reacties